Priseksempler

 


HJHavedesign

En god plan er det halve arbejde

P.T. Holdes en lav besøgsprofil som følge af Corona-epidemien

Priseksempler

Vejledende priseksempler gældende fra den 1. januar 2020 incl. moms og kørsel

Tegning af haveplan for hele haven incl konsulentbesøg. Planen er velgennemtegnet og velbeskrevet og er et godt redskab, hvis haven skal udvikles over en længere periode eller som tilbudsmateriale overfor en anlægsgartner.

11.700 kr.

(10.500 kr.)

Haveskitse for hele haven incl. konsulentbesøg. Skitsen får haven til at hænge sammen i form og indhold og tager stilling til det overordnede plantevalg.

7.500 kr.

(6.500 kr.)

Haveskitse for et delområde af haven incl. konsulentbesøg f.eks. forhave, indkørsel, terrasse. Skitsen får haven til at hænge sammen i form og indhold og tager stilling til det overordnede plantevalg.

5.000 kr.

(4.500 kr.)

Konsulentbesøg med rådgivning og evt. løst ideoplæg på stedet. Afsæt 1,5-2 timer til besøget. Men vi ser ikke på uret. Vi bliver ved til opgaven er løst.

2.800 kr.

(2.500 kr.)

Tillæg for udtegning af haveplan eller skitse i 3D. Pris fra

7.500 kr.

(6.500 kr.)

Kontakt mig og få et overslag eller tilbud.

Til besøget bedes haveejeren have en opmåling af haven klar. 

Den skal indeholde hus og grund, gerne med indtegning af døre og vinduer, samt de ting der ønskes bevaret, i målestok 1:100 eller 1:200.

Hvis du er medlem af Haveselskabet får du 10 % rabat på listeprisen. Se Priser i parantes.


Andre opgaver, f.eks. P-pladser - Legepladser - Parkanlæg - Idrætsanlæg mv.  efter aftale.

Havearkitekt Hans Jørgen Hørring Olsen, Pyntevænget 43, 4800 Nykøbing Falster. Mobil: 23 20 88 43, E-mail: hjholsen@gmail.com